Zorg bij u thuis

Waar bent u thuis? Op een veilige en vertrouwde plek met uw eigen spullen, uw eigen uitzicht en woonomgeving met buren en vrienden nabij. Zo moet thuis zijn.

Maar er komt een moment, in het leven van vrijwel iedereen, dat het thuis wat moeizamer gaat en er hulp nodig is. Ondersteuning bij de dagelijkse dingen, verzorging, verpleging of begeleiding. Voor een aantal taken komt u dan in contact met een thuiszorgorganisatie.

Zorgfix Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die zorg op maat levert en vrijwel alle vormen van thuiszorg biedt.

De (zorgfix) mens

De mens staat bij ons centraal, dat zeggen wel meer zorgaanbieders, maar wij doen net dat beetje éxtra. Dat blijkt onder meer uit het hoge tevredenheidscijfer dat wij van onze cliënten krijgen.

Naast de aandacht voor onze cliënten investeren wij namelijk ook in de Zorgfix-mens: de verzorgende of verplegende die bij u thuis komt. Zij zijn Zorgfix. Daarom is onze organisatie zo ingericht dat de zorgverleners in hun werkzaamheden kunnen excelleren.

Zo zorgen wij er samen voor dat u de beste zorg ontvangt.

Ziekenhuis nazorg

Zorg na het ziekenhuisU ondergaat een behandeling in het ziekenhuis. Misschien iets eenvoudigs in de poli, maar misschien ook wel iets uitgebreiders. In beide gevallen wil het ziekenhuis u na de ingreep zo snel mogelijk naar huis sturen. En een feit is, de meeste patiënten willen dat zelf ook. Probleem is alleen dat velen het thuis alleen niet redden.

Nadat u in het ziekenhuis bent geweest heeft u hulp nodig. Meestal voor korte tijd, soms wat langduriger. Welke hulp u nodig heeft, hangt helemaal af van wat er in het ziekenhuis gedaan is. Maar hoe dan ook: iemand die ziek is, die moet geholpen worden.

In de zorg van tegenwoordig moet iedereen in touw komen om de patiënt te ondersteunen. Niet alleen de professionele hulpverlener, maar ook de partner, familie, buren en vrienden. De vraag is nu: wie doet wat?

De zorgprofessionals van Zorgfix verrichten de taken die deskundigheid verlangen: algemene verpleegtaken, wondverzorging, infusen en zo meer. Maar ook hulp bij het douchen en naar de toilet gaan verlangen vaak professionele ondersteuning.

Zorgtaken die niet per se door een professional hoeven te worden uitgevoerd, moeten niettemin wel worden gedaan. Daarom brengt Zorgfix uw zorgbehoefte in kaart en maken wij inzichtelijk wie wat moet doen en wie wat kan doen. Zo is het voor u al duidelijk hoe de zorg geregeld is, nog voordat u het ziekenhuis verlaat.

Verpleging en verzorging

Zorgfix Thuiszorg levert verzorging en verplegingU verblijft thuis, maar er is (complexe) zorg nodig. Dan kan gaan om intensieve pijnbestrijding, zoals met een morfinepomp, complexere vormen van wondzorg, infusen, katheteriseren of (palliatieve) sedatie. Een huisarts (of specialist) draagt wel de verantwoordelijkheid voor de zorg, maar kan die nooit vaak genoeg thuis komen opvolgen. Daarvoor wordt de thuiszorg ingeschakeld.

Wanneer sprake is van complexe zorg dan hebben we het met name over verpleegkundige handelingen. De Zorgfix teamleden die deze zorg bieden zijn daarom vaak onze gediplomeerde verpleegkundigen.

Wanneer men hersteld van een complexe zorgvraag en de zorgvraag minder ernstig wordt bieden wij ondersteuning in andere zaken. Zo helpen wij bijvoorbeeld met de dagelijkse verzorging zoals het aankleden in de ochtend of het wassen wanneer de mobiliteit dit (nog niet) toelaat. Uiteindelijk is het doel altijd om de cliënt volledig zelfstandig zijn of haar eigen weg te laten vervolgen.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg bij zorgfixDat het einde komt is zeker, maar hoe, dat is ongewis. Zeker is dat de meesten hun laatste dagen thuis willen doorbrengen. In de vertrouwde omgeving met – als het even kan – hun dierbaren nabij. Dan is vaak behoefte aan de verzorging met de intensiteit van een ziekenhuis en met de noodzaak van deskundige verpleging. Zodat de laatste levensfase waardig en waardevol blijft.

Best een lastig onderwerp. Maar wij van Zorgfix durven het toch gewoon bespreken. Palliatieve zorg en stervensbegeleiding zijn vormen van zorgverlening die bijzondere vaardigheden van onze Zorgfix teamleden verlangen. Verzorgenden en verplegenden moeten niet alleen doortastend, deskundig en professioneel zijn, maar ook bovengemiddeld zorgzaam en attent.

Een aantal van onze teamleden is hierin gespecialiseerd. Ze kunnen de rots in de branding zijn van een onstuimige levensfase. Dat kunnen ze omdat ze er het talent voor hebben en omdat ze geleerd en ervaren hebben hoe ze u het beste kunnen helpen.

Stervensbegeleiding is complexe zorg met een extra accent. Gedurende korte of langere tijd begeleiden onze mensen de cliënten en hun dierbaren met verzorging of verpleging. Behalve extreme zorgvuldigheid bij medische handelingen, moet er ook aandacht zijn voor de emotionele momenten. En tot op het laatste moment is er ondersteuning van onze zuster, zoals voor het toedienen van medicijnen en het verzorgen van de cliënt. Zo bent u in goede handen en niet alleen.

Nachtzorg

Ziet u op tegen het naar bed gaan? Mogelijk maakt u zich zorgen over hoe u de nacht doorkomt. Kan uw partner de nachtelijke zorg niet meer opbrengen? Of kunt u gewoon niet meer alleen zijn, omdat u het einde voelt naderen? Voor wie zich zorgen maakt, duren de nachten langer dan de dagen. Zo lijkt het wel. En dat wordt steeds erger.

Misschien heeft u ’s nachts verzorging nodig, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan. Of is het nodig om medicijnen in te nemen of moet een wond verzorgd worden. Sommigen zijn ’s nachts nogal eens verward en gaan spoken. En voor anderen geldt dat er ’s nachts even gekeken moet worden of alles nog in orde is.

Het zijn allemaal veel voorkomende aanleidingen om de nachten niet meer alleen door te hoeven brengen. Onze Zorgfix teamleden zijn er bekend en vertrouwd mee, want nachtzorg is een van onze specialiteiten. Een nachtzuster, wat ook heel goed een man kan zijn, blijft bij u in huis als dat nodig is. Het is een professional die alle zorg- of verplegingstaken onmiddellijk kan uitvoeren. Ook midden in de nacht.

De nachtzuster is een deskundige behandelaar en ook een vertrouwde metgezel. Iemand die dicht in de buurt is, die waaks en oplettend is en die de juiste aandacht en verzorging kan bieden. Alleen al te weten dat er zo iemand bij u is, draagt bij aan een goede nachtrust. Zodat het weer fijn wordt om naar bed te gaan.

Ons werkgebied

Zorgfix Thuiszorg biedt zorg en ondersteuning in de regio Almere. Dit betekent dat wij alle gebieden van Almere bedienen. Dit doen wij in drie wijkteams. Uiteraard bedienen wij ook de nieuwe gebieden zoals Nobelhorst, Almere Duin en Oosterwold.

In overleg kunnen wij ook zorg leveren buiten dit gebied (zoals nabij gelegen campings). Neem hiervoor contact op met ons hoofdkantoor.

Neem contact met ons op