Praktische werkwijze

Stel: u heeft zorg nodig. Thuiszorg. Daar zijn wij goed in en die willen wij graag bieden. Het voornaamste is eerst om goed vast te stellen welke zorg u nodig heeft en hoe die moet worden geleverd. Voordat Zorgfix thuiszorg levert, vindt daarom altijd een persoonlijk huisbezoek plaats. Tenzij sprake is van spoed. Dan stemt Zorgfix het aanbod af met een verwijzende zorgverlener, meestal een huisarts of verpleegkundige van het ziekenhuis. Dan kunt u namelijk meteen geholpen worden. Zorgfix kan in principe altijd binnen 24 uur worden gestart.

We schrijven het wel vaker op onze website: Thuiszorg is zorg bij u thuis. Die moet dus helemaal afgestemd zijn op uw persoonlijke zorgbehoefte en wensen. Die moet voor alle partijen duidelijk zijn. En daarna goed worden uitgevoerd. Hoe we dat organiseren leest u hieronder.

Stap 1: Huisbezoek
U heeft een bepaalde zorgwens en Zorgfix wil die graag voor u invullen. Voor u is het dan ontzettend belangrijk dat uw wensen en behoeften helder zijn; zo kunnen wij garanderen dat de juiste zorg wordt geleverd. Daarnaast moet de juiste match worden gemaakt tussen u en onze zorgverleners, want iedere persoon is anders. Wij vinden een kennismaking tijdens een huisbezoek daarvoor de beste oplossing. Niet alleen leren we u kennen, maar we hebben ook meteen inzicht in uw woon- en leefomgeving.

Stap 2: Samenstelling van het zorgplan
Aansluitend op het huisbezoek gaat onze zorgcoördinator aan de slag. Die selecteert de de teamleden van Zorgfix die in uw situatie het beste aansluiten en maakt een zorgplan. Daarin staat wat, hoe en door wie de thuiszorg bij u wordt geboden. U krijgt het zorgplan als voorstel aangeboden. Bent u het met het zorgplan eens, dan kunnen wij in principe al met de zorgverlening beginnen.

Stap 3: Vastleggen van de gemaakte afspraken
Meestal beginnen we dus meteen nadat u het zorgplan goedkeurt, want meestal willen onze cliënten zo snel mogelijk geholpen worden. Maar of we al begonnen zijn of niet, we leggen onze afspraken met u altijd vast in een zorgovereenkomst. Dat is een document dat u en wij ondertekenen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Stap 4: (Formele) Start zorg
De zorgovereenkomst wordt naar u verstuurd en na ontvangst van de ondertekende zorgovereenkomst is onze samenwerking officieel gestart!

Stap 5: Inventarisatie Zorgkring
Thuiszorg is teamwerk. Met niet alleen Zorgfix teamleden, maar ook met familie en andere mantelzorgers erbij betrokken. Daarom helpt Zorgfix met het samenstellen van een duidelijk overzicht van de zorgkring, die inzichtelijk maakt wie, wat, waar en hoe de zorg voor u georganiseerd is.

Het starten van zorg kan bij onze binnen 24 uur na aanmelding plaatsvinden. Soms is er nood en zijn we er al binnen een paar uur. Dan bent u geholpen. Maar we vinden het ook belangrijk dat de zorg die u ontvangt goed georganiseerd, stabiel en toekomstbestendig is. Vandaar dat we altijd samen met u een zorgplan en zorgovereenkomst en een zorgkring inventarisatie maken.