Corporate History

Zorgfix is een jonge en snel groeiende thuiszorgorganisatie in Almere. Zorgfix werd in 2010 opgericht door Susana Carvalho, zelf verpleegkundige. Zoals vaak waren persoonlijke motivatie en passie de aanleiding voor het starten van een nieuwe organisatie. Na amper vier jaar zijn bij Zorgfix al bijna 50 zorgverleners actief en krijgt de organisatie een 9,1 bij het klanttevredenheidsonderzoek. Zorgfix werkt.

Uitgangspunt van de organisatie is dat vertrouwde gezichten, geoefende handen en persoonlijke aandacht de kwaliteiten zijn die een cliënt van een thuiszorgmedewerker verwacht. Het is mensen voor mensen. Of nog beter: mensen mét mensen. Dat betekent: het samen doen. Daarvoor moeten we niet alleen deskundig en ervaren in ons vakgebied zijn, maar ook menselijk en betrokken. Kleinschaligheid, laagdrempeligheid, oprechte interesse, flexibiliteit en er voor een ander zijn, dat zijn kenmerken van Zorgfix.

Organisatie

Zorgfix is een thuiszorgorganisatie. Onze focus ligt op het bieden van goede zorg bij de mensen thuis. Daarom is het merendeel van onze medewerkers zorgverlener. Iemand die verzorgt, verpleegt of begeleidt. Om die veldwerkers zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen is er ook een ondersteunende organisatie. Die is klein en efficiënt. Geen topsalarissen, bonussen en dure auto's. We hebben één directeur, een raad van toezicht en een cliëntenraad. We voeren beleid waarover is nagedacht en dat meer dan perfect aan de toetsingscriteria voldoet. We gaan zorgvuldig met de cliënten en met de medewerkers om. We investeren in ontwikkeling van kennis en kunde van de zorgverleners, ze leren niet alleen elke dag bij, maar ook door extra scholing. En zo zorgen we dat onze teamleden hun werk met plezier en daardoor bevlogen kunnen doen.

We doen het niet alleen

Maar we doen het niet alleen. Van meet af aan maken wij aan onze cliënten, hun verwanten en andere betrokkenen duidelijk dat zorg altijd teamwerk is. Dat goede zorg voor iemand niet alleen ons werk is. Ja, wij nemen onze verantwoordelijkheid en rekenen erop dat anderen dat ook doen. Maar gebeurt dat niet, dan durven wij dat bespreekbaar te maken. Want het belang van de cliënt gaat voor. Misschien dat wij ons daarmee wat onderscheiden van andere zorgaanbieders. Onze ervaring is echter dat onze cliënten én hun verwanten onze duidelijke aanpak en heldere communicatie erg waarderen.