Zorgfix behaalt opnieuw kwaliteitscertificering

In september 2018 heeft een hercertificering van ons kwaliteitskenmerk plaatsgevonden. Zorgfix heeft hiermee de overstap van de ISO 2008 naar de 2015 versie gemaakt. Hiermee voldoet de organisatie wederom aan de allerlaatste kwaliteitsnormen.

Natuurlijk blijft Zorgfix zich altijd inzetten voor verbetering en ook in de komende jaren zullen herkeuringen plaatsvinden om te borgen dat we up-to-date blijven met onder andere wet- en regelgeving en de steeds veranderende normen op het gebied van zorgverlening.