Thuiszorgaanbod koepel Avéro Achmea sterk verminderd vanaf 2018

De komende jaren gaat het zorglandschap voor de thuiszorg in Almere drastisch veranderen. De zorgverzekeraars onder de koepel Avéro Achmea hebben in hun streven naar kostenvermindering besloten om slechts een beperkt aantal (thuis)zorgaanbieders in de regio een contract aan te bieden.

De nieuwe situatie (per 2018/2019)
Vanaf volgend jaar zijn er voor de regio Almere slechts 5 van de 72 (thuis)zorgaanbieders gecontracteerd om zorg te leveren. Zorgfix Thuiszorg zit daar niet bij. Wij kunnen daardoor mensen met één van de volgende verzekeringen niet meer op dezelfde manier bedienen.

•    AVÉRO ACHMEA
•    ZILVEREN KRUIS / ZIEZO
•    INTERPOLIS
•    AGIS (vanaf 2018 ZILVEREN KRUIS)
•    FBTO  
•    DE FRIESLAND
•    OZF
•    IAK (volmacht ACHMEA)
•    AEVITAE (volmacht ACHMEA)
•    PRO LIFE

UPDATE: voor 2018 zijn uiteindelijk aanvullende afspraken gemaakt met de verzekeraarskoepel Avéro Achmea/Zilveren kruis. Dit betekent dat wij in ieder geval in 2018 ook de zorg bij cliënten die bij één van deze verzekeringen zijn aangesloten kunnen garanderen. In 2019 zullen opnieuw gesprekken volgen over hoe deze samenwerking verder zal verlopen.

Wat betekent dit voor verzekerden bij de koepel Avéro Achmea?
De genoemde verzekeraars hebben het voor niet-gecontracteerde partijen bijna onmogelijk gemaakt om nog goede thuiszorg aan verzekerden te bieden. Heeft u een van de genoemde verzekeringen en wilt u van Zorgfix Thuiszorg (of een ander niet-gecontracteerde partij) thuiszorg ontvangen? Dan krijgt u wellicht te maken met een aantal drempels.

Bent u niet verzekerd bij een van de hierboven genoemde verzekeraars?
Dan verandert er voor u niets. Zorgfix Thuiszorg heeft contracten met alle overige verzekeraars. Wij raden u echter ten zeerste af om in 2018/2019 over te stappen naar een verzekering binnen de koepel Avéro Achmea als u verwacht zorg buiten de gecontracteerde aanbieders nodig denkt te hebben.