Verpleging

U verblijft thuis, maar er is complexe zorg nodig. Dan kan gaan om intensieve pijnbestrijding, zoals met een morfinepomp, complexere vormen van wondzorg, infusen, katheteriseren of (palliatieve) sedatie. Een huisarts (of specialist) draagt wel de verantwoordelijkheid voor de zorg, maar kan die nooit vaak genoeg thuis komen opvolgen. Daarvoor is de thuiszorg.

Wanneer sprake is van complexe zorg, dan is echt verpleegkundige ondersteuning nodig. Complexe zorg van Zorgfix lijkt op ziekenhuiszorg aan huis. Dat is het feitelijk ook. De Zorgfix teamleden die deze zorg bieden zijn immers gediplomeerd verpleegkundigen. Maar ze kunnen wat extra's, namelijk: goed plannen en afspraken maken. Dankzij goed geplande (en nagekomen) zorgmomenten, blijft u baas over uw eigen dagindeling. Zo helpen wij u uw (lichamelijke) ongemakken zo klein mogelijk te houden. Maar vooral om uw leven zo leuk mogelijk te laten zijn.

Complexe thuiszorg van Zorgfix vindt plaats op de afgesproken tijdstippen en daarop kunt u rekenen. En als extra inzet vereist is, kunt u ook van ons op aan.

Hoe vraagt u persoonlijke verzorging of verpleging aan?