Na het ziekenhuis

U ondergaat een behandeling in het ziekenhuis. Misschien iets eenvoudigs in de poli, maar misschien ook wel iets uitgebreiders. In beide gevallen wil het ziekenhuis u na de ingreep zo snel mogelijk naar huis sturen. En een feit is, de meeste patiënten willen dat zelf ook. Probleem is alleen dat velen het thuis alleen niet redden.

Nadat u in het ziekenhuis bent geweest heeft u hulp nodig. Meestal voor korte tijd, soms wat langduriger. Welke hulp u nodig heeft, hangt helemaal af van wat er in het ziekenhuis gedaan is. Maar hoe dan ook: iemand die ziek is, die moet geholpen worden. In de zorg van tegenwoordig moet iedereen in touw komen om de patiënt te ondersteunen. Niet alleen de professionele hulpverlener, maar ook de partner, familie, buren en vrienden. De vraag is nu: wie doet wat?

De zorgprofessionals van Zorgfix verrichten de taken die deskundigheid verlangen: algemene verpleegtaken, wondverzorging, infusen en zo meer. Maar ook hulp bij het douchen en naar de toilet gaan verlangen vaak professionele ondersteuning.

Zorgtaken die niet per se door een professional hoeven te worden uitgevoerd, moeten niettemin wel worden gedaan. Daarom brengt Zorgfix uw zorgbehoefte in kaart en maken wij inzichtelijk wie wat moet doen en wie wat kan doen. Zo is het voor u al duidelijk hoe de zorg geregeld is, nog voordat u het ziekenhuis verlaat.

Hoe vraagt u persoonlijke verzorging of verpleging aan?