Polio is een verschrikkelijke ziekte die wereldwijd veel slachtoffers heeft gemaakt. Gelukkig is deze ziekte, dankzij de inzet van talloze professionals en vrijwilligers, tegenwoordig sterk op zijn retour. De strijd tegen polio gaat echter door. De internationale Rotary club is hier al sinds 1979 bij betrokken met het 'End polio now' - project en blijft zich nog steeds actief inzetten om deze ziekte uit te bannen.

Binnenkort gaan Rotary Nederland weer op pad naar India om mee te doen aan de National Immunizations Days waarbij kinderen deur aan deur worden bezocht om te worden gevaccineerd. Deze keer doet ook Zorgfix een bescheiden gebaar door een groot aantal knuffels (toepasselijk 'little hugs' genoemd) te doneren.

Net als veel organisaties in de thuiszorg zijn ook wij dit jaar hard bezig geweest om te voldoen aan de nieuwe verwachtingen die zijn gesteld door de overheid en gemeente. In dit transitiejaar zijn wij aan de slag gegaan met zelfsturende wijkteams en zijn we het implementatietraject met het elektronisch cliënten dossier NEDAP ONS ingegaan.

De vorderingen verlopen gestaag. De teams vinden hun draai in de eigen wijk en kunnen vanwege deze focus op een selecte groep cliënten effectiever hun werk doen. De testen met het ECD systeem versterken dit effect. De medewerkers zelf pakken het werken met dit systeem goed op en zullen in november de definitieve overstap gaan maken.

Mantelzorgers leveren vooral vrije tijd in om voor een naaste te zorgen. Dat toonde een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau eind maart 2015. Ook blijkt dat mantelzorgers die langdurige en intensieve zorg verlenen sneller ziek zijn dan mensen die geen naastenzorg verrichten. Kortom: mantelzorgers hebben het zwaar.

Dus af en toe een adempauze zodat de zware zorgtaak vol te houden is. Dat lijkt toch logisch? Echter; als het aankomt op het nemen van rust moeten mantelzorgers vaak ad hoc zelf iets regelen. Maar bij wie? Wie neemt de zorgtaken en de verantwoordelijkheid over? De regelgeving is niet bepaald transparant, en werpt vooral drempels op. Zorgfix erkent dit probleem.

Bijna 200 mensen bezochten de Thuiszorgtour op het Forum. Op deze Dag van de Thuiszorg nodigden we kandidaten uit om te solliciteren naar een baan in de thuiszorg. Er kwamen veel sollicitanten, maar ook veel toevallige passanten wilden de tour doen. Ze vroegen zich af waarom er vier ogenschijnlijke bouwketen midden in het stadshart van Almere staan.

De contacten met de passanten waren een mooi voorproefje van de tour die we aanstaande zondag op het Leeuwardenplein gaan doen. Die is namelijk helemaal bedoeld om buren enthousiast te krijgen te participeren in de zorg.